Herden söker

”Vad tror du? Om en man äger hundra får, och en av dem vandrar bort, kommer han då inte att lämna de nittionio på kullarna och gå för att leta efter den som vandrade bort? Och om han hittar det, sannerligen säger jag er, han är gladare över […]