I rätt tid

”Han har gjort allt vackert i sin tid.” Predikaren 3.11aGud är alltid perfekt, och det är hans timing också. Han är aldrig tidig och aldrig sen.Det kan krävas mycket tålamod att vänta på det. Det kan krävas mycket tro för att vila på Hans löften. Men en sak […]

Ljuset i mörkret

Veckans livesända sångstund från Betel, Slussfors hade som tema: Ljuset i mörkret.Vi sjöng sånger och läste bibelord utifrån detta tema. Människan behöver inte baraha ljus omkring sig utan också ljus inom sig. 1 Mos.1:1-3 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker […]