Gå och berätta

Jesus har kallat oss att gå, göra lärjungar och döpa dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Detta var hans sista befallning, och det borde vara vår första angelägenhet. Vår uppgift är att dela de goda nyheterna och återspegla Guds kärlek. Vi predikar, inte för att […]