Leva nära

Alla människor är skapade av Gud att leva i en nära gemenskap både medSkaparen och varandra. Synden skiljde oss från Gud och med påföljd ävenfrån verklig innerlig gemenskap med våra medmänniskor. Detta har Jesus förvandlat genom sin försoning. Nu finns det frid och kärlek i gemenskap med Jesus […]