Jesus känner oss

Idag får vi minnas att Jesus känner oss bättre än vi känner oss själva.Han förstår oss helt och fullt. Ingenting i våra liv är dolt för honom.Han ser på oss med nådens ögon och därför behöver vi inte känna oroför att han vet allt om oss. Ps.139:1-4 Herre, […]