Lag eller nåd

Det behövs inte mycket lagiskhet för att ödelägga ett kristet liv.Ingenting kan stjäla en kristens glädje och frimodighet såsom krav! Du skall! Du måste och du får inte! Inte undra på att satan försöker få in oss kristna under lagen. Då har han lyckats med att byta ut nåden mot […]