Kungars kung

Världens kungar och makthavare prålar sig i sin glans, kräver underdånighet och makt. Vår Kung Jesus Kristus är inte sådan. Han gav sig själv till lösen för oss och är därför värd allt pris och ära, idag och i evighet. Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni […]