Glädje och sång

Vår sångstund denna vecka hade som tema ”Glädje och sång” och det var ocksåinnehållet i sångerna och bibelorden som vi läste. Tron på Jesus ger oss verkligenanledning att både glädja oss och sjunga hans lov. Dessa bibelord läste vi: Psaltaren 98:4-5 Höj jubel till Herren, alla länder! Brist […]