Utvald till välsignelse

Många människor, även inom kristenheten, har aldrig förstått Guds frälsningsplan.För att rädda människorna från syndens konsekvenser valde Gud att genom ett folk, det judiska, genomföra sin räddning och ge välsignelse till alla folk. Gud förberedde sin Sons inträde i världen genom detta folk och i detta land Israel […]