Himlens telefon

Bibeln berättar mycket om människors böner och Guds bönesvar.Särskilt Psaltaren ger oss många exempel på hur människor i olikasituationer ropat till Gud och även fått se hur bönesvaren kommit. Ps.50:15 ”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.” brukar kallas […]