Bönesamling

I kvällens bönesamling hade vi flera allvarliga böneämnen som vi bad för.Det är stort att vi har möjlighet, genom Jesus seger på korset, att gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebr.4:16Vi sjöng också och delade många bibelord med […]

Jesus – Guds Son

Ännu ett tillfällle att samlas fick vi i kväll då vi hade bönesamling i Betel, Slussfors.Vi sjöng, delade bibelord med varandra och bad för många olika böneämnen.Vi tackade också Gud för möjligheten att kunna dela evangeliet via media. Bibelstudiet handlade om Johannesevangeliet Evangeliet är skrivet av aposteln Johannes som […]

Sång, brödsbrytelse och bön

Vi möttes ikväll för att sjunga och be tillsammans. Vi har planerat ytterligare en webbsänd sångsamling, denna gång med tema ”Guds skapelse och omsorg”.Därför spelade vi in detta program ikväll och ber att det ska bli till välsignelse.Vi avslutade kvällen med brödsbrytelse och bön.

Jesus – Människosonen

Ännu en bönesamling med sång och musik blev det ikväll i Betel, Slussfors.Vi tackade Gud för möjligheten att sända vårt sångprogram i söndags via YouTube så att många kunde vara med och både lyssna och sjunga med. Bibelstudiet ikväll handlade om Lukas evangelium.Detta evangelium:* skrevs av läkaren Lukas […]

Minns du sången

Ikväll när vi samlades till sång, Bibel och bön blev det en lite annorlunda samling.Vi spelade nämligen in ett Minns du sången-möte med kända andliga sånger samtvälkända bibelord som lästes mellan sångerna. Detta ska vi sända på YouTubesönd.7/6 kl.14.45–15.45. Välkommen att vara med då! Vi delade många bibelord […]

Jesus – Guds tjänare

Vi samlas ikväll, ovanligt många, för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans. Det är tryggt att få lägga sina egna och våra böneämnens liv i Herrens händer. 5 Mos.33:27Efter fika och en lång sångstund delade vi olika bibelord med varandra och sedan fortsatte vi med vår bibelstudieserie […]

Messias – Kungen

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors ikväll. Det är en styrka att få mötasoch be med och för varandra. Vi sjunger och delar Guds Ord med varandra också. Bibelstudierna de närmaste veckorna kommer att handla om de fyra evangelierna, deras författare, mottagare och huvudämnen. […]

Det som himlen tillhör

Ännu en bönesamling i Betel, Slussfors, med lite distans i rummet men nära i hjärtat.Vi sjunger, delar bibelord och ber för våra gemensamma böneämnen. Bibelstudiet handlade om ”det som himlen tillhör” Joh.3:12Allt började i himlen – Guds plan för vår värld, universum och oss människor!Innan världens grund var […]

Guds rike är kraft

Vid vår bönesamling ikväll i Betel tackar vi Gud för hans nåd emot oss.Varje gång vi träffas är det en förmån att få dela Guds Ord med varandra, sjunga och be tillsammans. Bibelstudiet handlade om Guds kraft uppenbarad, inte i ord och teorier, men i verklighet. Guds rike […]

Evighetens verklighet

Denna kväll, då vi samlades till bön, påmindes vi om himlens och evighetens verklighet.Vi hade minnesstund för en god vän och broder som fullgjort sin tjänst och gått för att vara hos sin Herre och Frälsare. Vi sjöng många hemlandssånger ikväll och delade bibelord med varandra. Bibelstudiet bestod […]