Vänner på besök

I kvällens bönesamling hade vi besök av våra vänner Wenche o Jon Smedseng.De ledde vår samling och hade gjort ett sångprogram med bibelord som vi fick vara med i.Det blev även undervisning från Guds ord innan vi bad för alla våra böneämnen. Sångprogrammet, som Wenche ledde, inleddes med […]

Sommarmarknader

Det blev inga marknader i år som tidigare pga Coronan och därför ingen marknadssångför vår del i Segertonen heller. Vår önskan är ju att nå ut till alla de som inte vanligtvis besöker gudstjänster.Nu får vi satsa på bön och media i olika former och veta att Guds […]

Predika Ordet

Det viktigaste som vi kan ta emot och ge vidare är Guds Ord = Jesus Kristus själv.Jesus själv förklarade att människan inte lever endast av bröd utan av allt det som utgår från Guds mun. I Ordet är liv och fríd. Därför är det så viktigt att vi […]

Fader vår – uthållig bön

I kvällens bönesamling hade vi gjort en utflykt till en av våra vänner i bönegruppen.Vi sjöng, delade många bibelord med varandra och bad med och för varann.Bibelstudiet handlade om bönen Fader vår. Lärjungarna ville att Jesus skulle lära dem att be som Johannes Döparen hade lärt sina lärjungar […]

Sorsele och Åsele

Kommande helg brukar det vara marknad både i Sorsele och Åsele och vi har varit därför att sjunga och dela ut kristen litteratur. I år blir det inte så….Lyssna på vår sång i Sorsele och även i Åsele från tidigare marknader!

Sångarresa Hörnsjö 2016

Under många år har vi i sånggruppen Segertonen varit på sångarresor till olika platser och församlingar. I år kan vi inte det, tyvärr pga Coronan. Men vi gläds över att det sådda Ordet ska bära frukt, enligt löftet i Jes.55:11 Tag gärna del av mötet i Hörnsjö Missionskyrka […]

Skördetid

Bonden i vår by har börjat skörda den här veckan. Som oftast är det flera i familjen som är engagerade och även flera generationer. Det är en viktig tid på året när skörden ska bärgas. Marken har förberetts, gödslats och såtts tidigare och nu är skördetiden inne. Bonden […]

Gideon – kallelse o uppgift

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors i kväll. Vi är så tacksamma för att vi kan mötas och dela både glädje och sorg. Planer på ännu en inspelning av sånger och bibelord togs upp. Hittills har vi gjort två sådanasom visats på äldreboende i […]

Inlandsbanan

I år har Inlandsbanan ställt in sina turer och vi kan inte sjunga för resenärerna som vi gjort många gånger.Skickar med en repris sen tidigare år. Denna dag fanns även Bönetågets deltagare med på Inlandsbanan.

En öppen dörr

Det finns en öppen dörr i himlen för dig och mig. Jesus har öppnat den genom sitt blod, när han dog på korset istället för oss.Det som synden stängt och hindrat är nu försonat och vägen är öppen, fri.I Upp. 4:1-2 läser vi om hur Johannes fick se […]