I vårt ställe – för vår skull

Hur kan vi någonsin förstå eller tacka för vad Jesus gjorde för oss på korset?Det var i vårt ställe han dog, för vår skull utstod han de bittra kval. En gammal sång säger: “O, tänk det var allt gjort för mig,o, tänk det var allt gjort för migFör […]

Israel 72 år

I år är det 72 år sedan Israel utropades som egen stat och judarna fick ett hemland.Med tanke på de strömningar som finns i världen, och i vårt eget land, av judehatså tycker vi att det är viktigt att skriva något till stöd för Israel och judarna.Nedanstående text […]

Det som himlen tillhör

Ännu en bönesamling i Betel, Slussfors, med lite distans i rummet men nära i hjärtat.Vi sjunger, delar bibelord och ber för våra gemensamma böneämnen. Bibelstudiet handlade om ”det som himlen tillhör” Joh.3:12Allt började i himlen – Guds plan för vår värld, universum och oss människor!Innan världens grund var […]

Sångarresa till Hoting

Vi har gjort många olika sångarresor och skulle nog har fortsatt med det även i år om inte situationen blev som den blev, pga virus.Mötena från vår sångarresa till Hoting 2018 i maj finns ute på Youtube! Om du vill höra/se mötena kan du klicka på länkarna nedan! […]

Herden

Vilken förmån att få tillhöra den rätte herden. Han som lovat att själv söka upp sina fåroch ta sig an dem. Han, Jesus Kristus, vet hur det kan vara för oss när vi är ”kringspridda” eller vanvårdats av andra ”herdar”. Han har lovat att hjälpa oss! Han bryter […]

Guds rike är kraft

Vid vår bönesamling ikväll i Betel tackar vi Gud för hans nåd emot oss.Varje gång vi träffas är det en förmån att få dela Guds Ord med varandra, sjunga och be tillsammans. Bibelstudiet handlade om Guds kraft uppenbarad, inte i ord och teorier, men i verklighet. Guds rike […]

Vem är han

Jesus frågade sina lärjungar: Vem säger folket att jag är? De svarade: Johannes Döparen,Elia, Jeremia eller någon av de andra profeterna. Då frågade Jesus: Men vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son. Matt.16:13-18 Detta svar var uppenbarat av Fadern i […]

Evighetens verklighet

Denna kväll, då vi samlades till bön, påmindes vi om himlens och evighetens verklighet.Vi hade minnesstund för en god vän och broder som fullgjort sin tjänst och gått för att vara hos sin Herre och Frälsare. Vi sjöng många hemlandssånger ikväll och delade bibelord med varandra. Bibelstudiet bestod […]

Kom fram – gå fram

De första människorna levde i trygg gemenskap med Gud men en eftermiddag när de som vanligt fick besök av sin Skapare valde de att gömma sig för honom. Varför?Något hade kommit emellan dem…. 1 Mos.3:8 Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans […]

Glädjande budskap

Är det möjligt eller ens passande att tala om ett glädjande budskap i dagens läge?Vem vågar tro att det finns något sådant och är det för alla?Ja, om man vill se att det finns något mer än allt som vi vanligtvis strävar efter i vårt liv så finns […]