Lita på Gud

Det finns många anledningar till varför vi bör lita på Gud. Särskilt i denna oroliga ochförvirrade tid finns det anledning att påminna sig om att vi får lita på Herren.Här är några av anledningarna: Han känner dig vid namn.”Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, […]