Bara Jesus

Många gånger tänker vi att som kristna måste vi göra så mycket själva.Det gör oss besvikna då vi gång på gång erfar att vi misslyckas.Bibeln är tydlig i sin uppmaning till oss: Tro på Jesus och hans fullbordade verk! Lärjungarna frågade Jesus: ”Vad ska vi göra för att […]

Levande vatten

Vi behöver alla vatten för att överleva. Naturen behöver det också. Det är livsviktigtför alla och allt. På samma sätt behöver vi levande vatten som kommer från Livets källa.Denna veckas sångstund är en tidigare inspelning. Vi läste dessa bibelord mellan sångerna: Ps 36:8-10Hur dyrbar är inte din nåd, […]

Herren är alltid nära

Bibelstudium om Ps.116  1 Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd.2 Han har vänt sitt öra till mig, i hela mitt liv skall jag åkalla honom. Vi får känna tacksamhet till Herren i hela vårt liv. Han ser oss och vet vad vi […]

Stor tro

Stor tro är inte något som är begränsat till Bibelns människor eller speciella människor som levt före oss. Det är en levande verklighet som var och en av oss kan uppleva idag. Vad säger Bibeln:”När Jesus hörde detta, förundrade han sig och sade till dem som följde honom: […]

Ge inte upp

Ge inte upp. Vägen kan vara lång, men Han är med dig, vägleder och ger dig kraft att uppfylla hans syfte med ditt liv. Vad säger Bibeln?”Och låt oss inte tröttna på att göra gott, för i sinom tid kommer vi att skörda, om vi inte ger upp.” […]

Du är värdefull

Den här veckans livesända sångstund hade som tema: Du är värdefull.Det blev många sånger och bibelord om just det ämnet. Dessa bibelord läste vi: Matt 9:35-36 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisadei deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar […]

Skatter i mörkret

Bibeln talar på ett mycket ärligt sätt om hur människans situation i livet är. Pred.11:8 Om en människas år blir många, må hon glädja sig under dem allaoch komma ihåg att det blir många mörka dagar.Allt som kommer är förgängligt. Alla vi som har levt en stor del […]

Underbart skapad

Du är underbart skapad – tänk på det! Vad säger Bibeln? ”Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.” Psalm 139:13-14 Har du någonsin tänkt […]

Han förstår och förmår

Idag får vi påminna oss om några bibelord och sångtexter som talar om att Herren både förstår oss och förmår hjälpa oss.Bibeln uttrycker det på många sätt i direkta löften till oss och i de olika berättelsernaom hur Gud hjälpt Bibelns människor i deras situationer. Vi kan känna […]

Hemma hos oss

Denna veckas sångsamling är en tidigare inspelning. Den handlade om att Jesus vill komma hem till oss alla. Han vill bli vårt hjärtas gäst, ja än mera han vill bli vår Herre och förblivande vän. När vi tar emot honom i vårt liv så kommer han att ta […]