Stor tro

Stor tro är inte något som är begränsat till Bibelns människor eller speciella människor
som levt före oss. Det är en levande verklighet som var och en av oss kan uppleva idag.

Vad säger Bibeln:
”När Jesus hörde detta, förundrade han sig och sade till dem som följde honom:
’Sannerligen, jag säger er, jag har inte funnit en sådan tro hos någon i Israel.” Matteus 8:10

På trons resa möter vi extraordinära ögonblick som lämnar en djupgående inverkan
på våra hjärtan och själar. Ett sådant ögonblick är när Jesus förundrade sig över officerens
stora tro i Matteus 8:10. I denna anmärkningsvärda uppvisning av tro kan du och jag få
insikter om hur man vårdar och växer i vår tro.

I Matteus 8:5-13 hittar du berättelsen om officeren som närmade sig Jesus och sökte
helande för sin tjänare. Denna romerske officer uttryckte ödmjukt sin tro att Jesus bara
behövde säga ett ord, och hans tjänare skulle bli helad. Jesus förundrades över officerens tro.

Officerens tro präglades av ödmjukhet, tillit och orubblig tilltro till Jesu auktoritet.
Han såg Jesus som källan till all makt och trodde att ett enkelt befallning från honom
skulle åstadkomma det mirakulösa helande han sökte.

Här är några sätt som du och jag kan odla samma stora tro i våra liv:

Överlämnande och ödmjukhet – Börja med att överlämna dig helt och hållet till Guds vilja.
Liksom officeren måste du erkänna ditt beroende av Jesus och erkänna hans suveränitet över
varje aspekt av ditt liv.
Ödmjukhet öppnar dörren för Gud att kraftfullt verka i och genom dig. När du ger litar på
Guds plan, positionerar du dig för hans extraordinära handlingar i vårt liv.

Jakob 4:10 säger: ”Ödmjuka er inför Herren, så skall han upphöja er.”

Lita på Guds löften – Du kan bygga din tro på att lita på Guds löften. När du förankrar din tro
i Guds ords orubbliga sanning kan du klara alla stormar och stå stark mot tvivel och rädsla.
Bibeln är fylld med otaliga löften om Guds kärlek, försörjning och trofasthet. När du mediterar
över hans ord får din tro näring och stärks.

Stor tro är inte begränsad till Bibelns sidor eller livet för dem som gick före oss. Det är en levande
verklighet som var och en av oss kan uppleva idag. Låt oss följa det exempel som officeren
satte och närma oss Jesus med orubblig tillit, ödmjukhet och en fast tro på hans löften.

(skrivet av Lily Benson)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *