Liv med mening

Alla människor längtar efter ett meningsfullt liv och en uppgift att fylla.Vi läste många bibelord om olika personer i Bibeln som fick ett verkligtspännande och meningsfullt liv och så sjöng vi sånger om hur Jesus gettoss också detsamma. Vi läste dessa bibelord: Hebreerbrevet 11:7I tron byggde Noa i […]

Känn ingen oro

Tänk om vi kunde oroa oss mindre och istället finna tröst i vetskapen om att vi hålls i en trofast Guds kärleksfulla händer. Vad säger Bibeln:”Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar […]

Ljuset i mörkret

Veckans sångstund hade temat: Ljuset i mörkret. Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta. Människan behöver inte bara ha ljus omkring sig utan också ljus inom sig. (Programmet är en tidigare inspelning) Dessa bibelord lästes:1 Mos.1:1-3 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och […]

Faderns kärlek

Hur kan man finna styrkan att fortsätta och få modet att möta varje dag och kunna äga den frid som överträffar allt förstånd? Jo, i vår himmelske Faders osvikliga kärlek. Vad säger Bibeln:”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut […]

Evigt perspektiv

Idag får vi uppmuntra varandra att ha ett evigt perspektiv i prövningens tid och att hålla fast vid vår tro, för det är vårt ankare. Vi får lita på att Gud låter allt samverka till vårt bästa, även när vi inte kan se hela bilden.Vi får låta vårt […]

Gud är vår hjälpare

Har du tänkt på sanningen att Gud är vår ständigt närvarande hjälp i tider av rädsla och osäkerhet. Bibeln försäkrar oss detta.”Ty jag är HERREN, din Gud, som tar tag i din högra hand och säger till dig: Frukta inte; Jag ska hjälpa dig.’” Jesaja 41:13 Tänk på […]

Gud leder

När vi tagit emot frälsningen genom Jesus Kristus kan vi lita på attGud vill leda oss hela livet, genom allt som möter. Det sjöng vi omi vår livesändning denna vecka. Vi läste dessa bibelord mellan sångerna: Psaltaren 31:4Ty du är min klippa och min borg,du skall leda och […]

Rätt klädd

Vårt sångprogram denna vecka handlade om att vi ska vara klädda i rättfärdighet. Inte vår egen rättfärdighet utan den som vi får genom Jesus. Dessa bibelord läste vi: 1 Mos 3:6-7Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat.Trädet var lockande eftersom […]