Livet med Jesus

Vårt sångprogram denna gång handlade om livet med Jesus; hur det börjar, vad det innebär och vart det leder. Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta. Joh.3:1-3 Bland fariséerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade: ”Rabbi, […]

Alltid densamme

Livet växlar för oss alla. Dagar av glädje och tillfredställelse byts av tider med sorgoch besvikelser. Ingen av oss undgår dessa livets skiftningar. Då är det tryggt attha sin tillflykt hos Honom som inte vet av någon förändring i kärlek och trofasthet.Vi sjöng och läste bibelord om detta […]

Välj Jesus

Idag vill Gud att du ska tänka över dina alternativ och välja Jesus.Världen har erbjudit oss många alternativ. I vardagen konfronteras vi ständigt med val och beslutsfattande. Ofta ställs vi inför att ta snabba beslut, utan eftertänksamhet. Vad är hemligheten för ett klokt beslut? Välj alltid det som […]

Hjälp är på väg

”Och HERREN skall hjälpa dem och rädda dem; Han skall rädda dem från de ogudaktiga och frälsa dem, därför att de litar på honom.” Ps 37:40 ”Lycklig är den som har Jakobs Gud till sin hjälp, vars hopp är till HERREN, sin Gud.” Ps 146:5 ”Min hjälp kommer […]

Guds Lamm och blodets kraft

Genom hela Bibeln går det som en röd tråd förkunnelsen om försoningen och upprättelsen av människans förhållande till Gud. Genom syndafallet förlorade ju människan gemenskapen med Gud och det andliga liv som han gett oss. Hela Gamla Testamentet är en förebild och ett förberedande för det som var […]

Se på Jesus

När Israels barn var på väg till löfteslandet började de knota och klaga och ifrågasättaGuds plan med deras vandring. Då drabbades de av giftormar och många dog. Då sa Herren till Mose att han skulle göra en kopparorm och sätta upp den på en påle. Om någon blev […]

Livets källa

Vi behöver alla vatten för att överleva. Naturen behöver det också. Det är livsviktigtför alla och allt. På samma sätt behöver vi Livets vatten som kommer från Livets källa.Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår livesändning denna vecka. Ps 36:8-10Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! […]

Jesus är vår vän

Jesus kallar oss sina vänner. Han har gett oss privilegiet att komma in i hans närvaro och få lära känna honom. Joh.15:15 Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör.Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader […]

Renad, tänd och sänd

Jesaja, profeten i Bibeln som brukar kallas Gamla Testamentets evangelist berättar om sitt möte med Gud och kallelsen som han fick då.Jes.6:1 ”När kung Ussia dog fick jag se Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet.” 1) Samtidigt som Jesaja […]

Leva med Jesus varje dag

Varje dag ger oss nya tillfällen att visa att vi litar på Jesus och förväntar oss att hans kraft ska få utföra sitt verk i oss. Överlåter du dig varje dag till Jesus? Att lita på Jesus innebär att ha en levande gemenskap med honom dag för dag. […]