Jesus är vår vän

Jesus kallar oss sina vänner. Han har gett oss privilegiet att komma in i hans närvaro och få lära känna honom. Joh.15:15 Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör.Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader […]