Alltid densamme

Livet växlar för oss alla. Dagar av glädje och tillfredställelse byts av tider med sorgoch besvikelser. Ingen av oss undgår dessa livets skiftningar. Då är det tryggt attha sin tillflykt hos Honom som inte vet av någon förändring i kärlek och trofasthet.Vi sjöng och läste bibelord om detta […]