Tänk att Jesus kom

I vår senaste livesända sångsamling sjöng vi och läste bibelord om just detta, att Jesus kom till vår jord. Han var sänd av Fadern för att hjälpa och frälsa oss människor. Detta under är värt att både prisas och besjungas av oss tiderna igenom. Tänk att att Jesus […]

På väg

Denna sångsamling-livesändning handlade om hur Jesus var på väg.Han kom, sänd från himlen, till vår jord för att hela och hjälpa, frälsa och rädda en förlorad mänsklighet. Om detta sjöng vi och läste bibelord. 1 Mos.3:15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnanoch mellan din avkomma och […]

Han bär dig

Många gånger kan vi känna oss ensamma och till och med tro att vi är övergivna av Gud. Då är det viktigt att vi påminner oss om vad Gud lovar oss i sitt Ord. Han är alltid nära oss och bär oss genom allt. ”Han för sin hjord […]

Vilken underbar Frälsare

Tänk vilken Jesus vi har! Han blev både vår överstepräst i det nya förbundet och han blev själv offerlammet vars blod tar bort all världens synd.Jesus uppstod, eftersom döden inte kunde behålla honom, och nu lever hanför evigt. Nu ber han för oss och nu kan var och […]

Lag eller nåd

Det behövs inte mycket lagiskhet för att ödelägga ett kristet liv.Ingenting kan stjäla en kristens glädje och frimodighet såsom krav! Du skall! Du måste och du får inte! Inte undra på att satan försöker få in oss kristna under lagen. Då har han lyckats med att byta ut nåden mot […]

Minns du sången om glädjen

Idag har vi varit i Aktiviteten, Storuman och haft ännu ett Minns du sången-program.Vi sjöng många kända andliga sånger och delade flera bibelord med glädje som tema. Dessa bibelord läste vi mellan sångerna: Psaltaren 33:1-3Jubla i Herren, ni rättfärdiga, att lovprisa honom hör de rättrådiga till.Tacka Herren med […]

Jesus känner oss

Idag får vi minnas att Jesus känner oss bättre än vi känner oss själva.Han förstår oss helt och fullt. Ingenting i våra liv är dolt för honom.Han ser på oss med nådens ögon och därför behöver vi inte känna oroför att han vet allt om oss. Ps.139:1-4 Herre, […]

Han fann mig

Jesus sökte och söker oss människor för att ge oss förlåtelse och nytt liv.Bibeln talar om detta och människor genom alla tider kan vittna om attde blivit sökta och funna av Herren. Vi sjöng om detta i vår sångstund. Vi läste dessa bibelord mellan sångerna: Psaltaren 139:7-8 Vart […]

Gud banar en väg

“Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.” – Jesaja 43:19 Idag vill Gud att vi ska veta att han kommer att skapa en väg för oss, var och en, där det […]

Leva nära

Alla människor är skapade av Gud att leva i en nära gemenskap både medSkaparen och varandra. Synden skiljde oss från Gud och med påföljd ävenfrån verklig innerlig gemenskap med våra medmänniskor. Detta har Jesus förvandlat genom sin försoning. Nu finns det frid och kärlek i gemenskap med Jesus […]