Leva nära

Alla människor är skapade av Gud att leva i en nära gemenskap både med
Skaparen och varandra. Synden skiljde oss från Gud och med påföljd även
från verklig innerlig gemenskap med våra medmänniskor. Detta har Jesus
förvandlat genom sin försoning. Nu finns det frid och kärlek i gemenskap
med Jesus genom ett möte vid korset. Om detta sjöng vi och läste flera
bibelord i vår livesända sångstund.

Vi läste dessa bibelord:

Ps 73:28 Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren,
Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar.

Joh 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom,
bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Kol 2:6-7 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas
och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått,
och överflöda i tacksägelse.

Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har
i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi,
se, det nya har kommit.

Joh 6:68 Simon Petrus svarade honom: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga
livets ord,

Ps 69:33 När de ödmjuka ser det skall de glädja sig. Ni som söker Gud, era hjärtan
skall leva!

2 Moseboken 33:21 Därefter sade Herren: ”Se, här är en plats nära intill mig.
Ställ dig där på klippan.

Ps 34:19 Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem
som har en bedrövad ande.

Rom 8:31-32 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla,
hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

Johannesevangeliet 14:3´Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma
tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *