Guds löften

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors och då hade vi också
ett sångprogram som vi livesände, med tema: Guds löften.
Vi läste även bibelord utifrån detta tema.

1 Mos 3:15
Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan
och mellan din avkomma och hennes avkomma.
Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.”

Jesaja 9:6
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

2 Kor 5:18-19
Allt kommer från Gud, som har försonat oss
med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.
Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.
Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har
anförtrott åt oss försoningens ord.

Rom 5:8-9
Men Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog i vårt ställe,
medan vi ännu var syndare.
När vi nu står som rättfärdiga
genom hans blod, hur mycket säkrare
skall vi då inte genom honom
bli frälsta från vredesdomen.

2 Petr 1:3
Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt
skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss
genom sin härlighet och ära.

2 Petr 1:4
Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften,
för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur,
sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Joh 14:16-17
Och jag skall be Fadern, och han skall ge er
en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er,
sanningens Ande, som världen inte kan ta emot.
Ty världen ser honom inte och känner honom inte.
Ni känner honom, eftersom han förblir hos er
och skall vara i er.

Matt 7:7-8
Bed och ni skall få, sök och ni skall finna,
bulta och dörren skall öppnas för er.
Ty var och en som ber, han får,
och den som söker, han finner,
och för den som bultar
skall dörren öppnas.

Matt 7:9-11
Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd,
eller en orm, när han ber om en fisk?
Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor,
hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det
som är gott åt dem som ber honom.

Joh 14:1-3
Låt inte era hjärtan oroas.
Tro på Gud och tro på mig.
I min Faders hus finns många rum
Om det inte vore så, skulle jag då
ha sagt er att jag går bort
för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er,
skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.

Joh 11:25-26
Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen
och livet. Den som tror på mig
skall leva om han än dör,
och var och en som lever
och tror på mig skall aldrig
någonsin dö. Tror du detta?”

Matt 28:18-20
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:
”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!
Döp dem i Faderns och Sonens och den
helige Andes namn.
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *