Ett nåderikt regn

Tänk när Guds Ord blir levande genom den helige Ande, vilka skatter vi kan finna!I allt kan vi ana Guds handlande och omsorg om sitt folk. Han ger oss nytt liv! Ps.68:8-10 Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk,(Gud är alltid den som tar initiativet […]