Oroas inte

Bär ej på bekymmer för den dag du inte settMorgondagen ligger i Guds hand.Men för dag som inne är, Han nåd och kraft berett;Du får taga den utur Hans hand.Du får vila tryggt uti Hans omsorg stund för stund,Ty det vacklar aldrig, nådens trygga fridsförbundBär ej på bekymmer […]

Jesus kommer igen

Det mest omskrivna temat i Bibeln är att Jesus ska komma tillbaka. Vi vet att Jesus redan i sitt avskedstal till lärjungarna tröstade dem med att han skulle förbereda plats för dem och sedan komma och hämta dem till sig. Joh.14:1-3  Låt inte era hjärtan oroas. Tro på […]

Musikcafé i Gertsbäcken

Efter flera års uppehåll, pga pandemin, kunde vi äntligen samlas för att sjunga och dela gemenskapen i den fina byastugan i Gertsbäcken. Det var församlingen i Storvindeln som inbjudit oss i Segertonen att komma och medverka. Det blev många kända sånger som sjöngs och vi fick också lyssna […]

Livsmening genom Jesus

Alla människor söker efter meningen med livet. Oftast genom bekräftelse avandra människor eller genom materiella ting. Bibeln visar oss att den grund-läggande meningen i våra liv är livet och gemenskapen med Jesus Kristus. Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling denna vecka. PS.139:5-6 Du omsluter […]

En öppen dörr

Ibland upplever vi att livet tar oväntade vändningar och dörrar stängs. Då är det lätt att vi börjar misströsta och tänker att allt är slut. Men Bibeln har många löften till oss om att Gud vill vägleda och hjälpa samt att han redan förberett vår vandring och alltid […]

Han vet bäst

Gud älskar, hjälper, helar, räddar, talar, välsignar, lär, ser, svarar, försvarar, förlåter,ger, förvandlar, löser, stödjer. Gud bryr sig om dig och mig Ja, det är sådan som Gud är. Och hans natur och karaktär kommer aldrig att förändras även när allt runt omkring oss gör det. Han är […]

Gud älskar dig

Gud älskar dig. Gud älskar dig. Han älskar dig med en evig kärlek. Och om du vaknade i morse eller om du har tänkt det på sistone, ”jag undrar om Gud älskar mig?” låt mig försäkra dig om att han älskar dig. I Bibeln står det att vi […]

Viktiga uppmaningar

Alla behöver vi påminnas om vad som är viktigt i livet och som vi varje dag fårgöra till vår egen erfarenhet. Vi sover och är vakna, äter och dricker, arbetar ochvilar varje dag som en rutin vi vant oss vid. På samma sätt är det med vårt kristnaliv. […]

Sången genom Jesus

När vi fick möta Jesus till frälsning och förvandling fick vi också en ny sångi våra liv. Glädjen, tacksamheten och hoppet speglar sig i den nya sången. Vi sjöng med stor glädje och läste bibelord om den nya sången. 1 Krön 16:23 Sjung till Herrens ära alla länder! […]

Tacksamt hjärta

Att ha ett hjärta fullt av tacksägelse lockar till mirakel i våra liv. Jesus är vårt främsta exempel på hur vi vandrar som Guds barn. I Matteus kap.15 berättas om hur Jesus hade medlidande med de skaror av människor som följde honom vart han än gick. Så han […]