Sången genom Jesus

När vi fick möta Jesus till frälsning och förvandling fick vi också en ny sång
i våra liv. Glädjen, tacksamheten och hoppet speglar sig i den nya sången.

Vi sjöng med stor glädje och läste bibelord om den nya sången.

1 Krön 16:23 Sjung till Herrens ära alla länder! Kungör hans frälsning från dag till dag!

Ps 96:1-2 Sjung för Herren en ny sång, sjung för Herren, hela jorden!
Sjung för Herren, lova hans namn, kungör hans frälsning dag efter dag!

Ps 98:1 Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger
med sin högra hand och med sin heliga arm.

Ps 104:33 Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud
så länge jag är till.

Kol 3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana
varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjungmed tacksamhet
Guds lov i era hjärtan.

Ps 40:2-4 Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter
på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång
till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på Herren.

Ps 13:6 Jag förtröstar på din nåd mitt hjärta jublar över din frälsning.
Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Ps 59:17-18 Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd.
Ty du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd. Min styrka, dig vill jag lovsjunga,
ty du, Gud, är min borg, min nåds Gud.

Ps 118:14-15 Herren är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning.
Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: ” Herrens högra hand
gör mäktiga ting”.

Ps 28:7 Herren är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta.
Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång.

Ps 42:9 Om dagen sänder Herren sin nåd och om natten är hans sång hos mig,
en lovsång till mitt livs Gud.

Upp 19:5-9 Och från tronen kom det en röst som sade: ”Prisa vår Gud, alla hans
tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora.” Och jag hörde liksom rösten
från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade:
”Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung.
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit,
och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.”
Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: ”Skriv! Saliga är de
som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: ”Dessa Guds ord är sanna.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *