Minns du sången om Skaparen

Denna veckas livesändning sändes från Aktiviteten i Storuman och vårt
tema var: Skaparen och skapelsen. Kända andliga sånger och många
bibelord som lästes mellan sångerna.

Dessa bibelord var det som lästes:
Ps 19:2
Himlarna vittnar om Guds härlighet,
himlavalvet förkunnar hans händers verk.

Ps 8:4-5
När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
månen och stjärnorna som du har skapat,
vad är då en människa eftersom du tänker på henne,
en människoson eftersom du tar dig an honom?

1 Mos 1:26
Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.
De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen,
över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”

1 Mos 1:27
Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne,
till man och kvinna skapade han dem.

Rom 1:19-20
Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem,
Gud har ju uppenbarat det för dem.
Ända från världens skapelse ses och uppfattas
hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur
genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Rom 8:19-21
Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras.
Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen,
inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder.
Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias
från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns
härliga frihet.

Upp 4:11
”Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt,
ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.”

Neh 9:6
Du ensam är Herren.
Du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara,
jorden och allt som är på den, haven och allt som är i dem,
och du håller dem alla vid liv. Himlens härskara tillber dig.

Ps 139:14
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.

Predikaren 12:1
Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar,
innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga:
”De ger mig ingen glädje”;

2 Kor 5:17
Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse.
Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Ef 4:22-23
Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan
som går under, bedragen av sina begär,
och ni förnyas nu till ande och sinne.

Ef 4:24
Ni har iklätt er den nya människan,
som är skapad till likhet med Gud,
i sann rättfärdighet och helighet.

1 Joh 1:9
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss våra synder och renar oss
från all orättfärdighet.

Mika 7:18
Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning
och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel.
Han håller inte fast vid sin vrede för evigt,
ty han har behag till nåd.

Mika 7:19
Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på
våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder
i havets djup.

Upp 21:5-6
Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.”
Och han sade:
”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”
Han sade också till mig:
”Det har skett. Jag är A och O,
begynnelsen och änden.
Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt
och för intet ur källan med livets vatten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *