Förtrösta på Gud

”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Fil.4:6-7 Vi känner oro för så många saker i vårt liv. Vi […]

Vänd om

Människan är på fel väg och bara en om-vändelse kan få henne på rätt väg.Bibeln säger: Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Jes.53:6Att vända om var vårt tema denna vecka och vi sjöng […]

Älskad och utvald

Guds fullkomliga kärlek kan ta bort all rädsla.Det är inte vår kärlek till honom, utan hans fullkomliga kärlek till osssom kommer att fördriva vår rädsla. När Jesu händer spikades på ett kors pekade hans fingrar på dig och mig.Han valde avsiktligt att dö för oss. Han valde dig […]

Gud är med

Oavsett vilken situation du befinner dig i just nu, omfamna det med förtroendet att Gud är med dig varje steg på vägen. I våra liv upplever vi ständigt nya situationer och förändringar. Ibland glömmer vi att Gud är med oss ​​och fruktar vad som kan hända när vi […]

Välsignad

Varje judisk bön börjar med orden ”Baruch ata Adonai” – ”Välsignad vare Du HERRE”.Men hur kan vi välsigna den Högste?Gud är allsmäktig och helt oberoende. Han behövde inte mänskligheten från första börjanoch behöver fortsatt ingenting från oss egentligen. Men Han har valt oss. Han vill ha gemenskap med […]

Ge inte upp

Gud vill att vi ska veta att allt kommer att lösa sig i slutändan. Vi behöver inte veta hur. Vi behöver bara lita på Gud och tro att det kommer att göra det. Så låt oss aldrig ge upp att be. Gud kommer att svara på oväntade sätt. […]

Inget är omöjligt

Gud kan ge oss mer än vad vi ber om eller ens föreställer oss. Men ibland tvivlar vi människor på Guds makt eftersom vi låter vår nuvarande situation definiera oss. Idag påminner Gud oss om att han är gränslös! Han kan aldrig rymmas i våra boxar. Hans tankar […]

Tältet

Vårt liv kan liknas vid ett tält som tjänar som boning för oss här i tiden men det är också är svagt och bräckligt och en dag ska det plockas ner och vikas ihop.Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta samt om hoppet som vi har i […]

Gud banar väg

Vår Gud är specialiserad på att göra det omöjliga. Han har alltid ett sätt att handla när det inte verkar finnas något sätt. När allt annat säger nej säger han ja. När du inte förstår vad som händer med ditt liv, slutar Gud aldrig att arbeta och hittar […]

Gud använder

Gud använder trasiga saker på ett vackert sätt. Livet är inte utan vedermödor och prövningar; vi kommer alla att möta svåra och smärtsamma omständigheter. Dessa situationer kan komma i många former; nära och käras död, sorg genom brutna relationer, finansiella kriser, sjukdomar etc. kan få oss ur fattningen […]