Nytt liv

För den som sagt Ja till Jesus och tagit emot honom som sin Herre och Frälsareblir det början till ett helt nytt liv. Vi som varit döda i våra synder och överträdelserblir nu födda på nytt och kan leva i gemenskap med Gud, som det var tänkt frånallra […]

Sångstund

Att sjunga tillsammans är alltid uppskattat och även om man blir äldre och minnet inte är det bästa så minns man ofta sånger som man sjungit förr. Eftersom vi inte personligen kan komma till äldreboenden och sjunga ännu så spelar vi in sångprogram och skickar till aktivitetsansvariga på […]

Trygghet

Många gånger skickar Gud änglar för att skydda, beskydda och slåss för oss. Bibeln säger i Psalm 91 att han skulle ge änglarna besked om oss att skydda oss på alla våra sätt. Gud hjälpte Daniel i lejongropen. Han stängde lejonens mun så att det inte blev någon […]

Förtrösta på Gud

”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Fil.4:6-7 Vi känner oro för så många saker i vårt liv. Vi […]

Vänd om

Människan är på fel väg och bara en om-vändelse kan få henne på rätt väg.Bibeln säger: Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Jes.53:6Att vända om var vårt tema denna vecka och vi sjöng […]

Älskad och utvald

Guds fullkomliga kärlek kan ta bort all rädsla.Det är inte vår kärlek till honom, utan hans fullkomliga kärlek till osssom kommer att fördriva vår rädsla. När Jesu händer spikades på ett kors pekade hans fingrar på dig och mig.Han valde avsiktligt att dö för oss. Han valde dig […]

Gud är med

Oavsett vilken situation du befinner dig i just nu, omfamna det med förtroendet att Gud är med dig varje steg på vägen. I våra liv upplever vi ständigt nya situationer och förändringar. Ibland glömmer vi att Gud är med oss ​​och fruktar vad som kan hända när vi […]

Välsignad

Varje judisk bön börjar med orden ”Baruch ata Adonai” – ”Välsignad vare Du HERRE”.Men hur kan vi välsigna den Högste?Gud är allsmäktig och helt oberoende. Han behövde inte mänskligheten från första börjanoch behöver fortsatt ingenting från oss egentligen. Men Han har valt oss. Han vill ha gemenskap med […]

Ge inte upp

Gud vill att vi ska veta att allt kommer att lösa sig i slutändan. Vi behöver inte veta hur. Vi behöver bara lita på Gud och tro att det kommer att göra det. Så låt oss aldrig ge upp att be. Gud kommer att svara på oväntade sätt. […]

Inget är omöjligt

Gud kan ge oss mer än vad vi ber om eller ens föreställer oss. Men ibland tvivlar vi människor på Guds makt eftersom vi låter vår nuvarande situation definiera oss. Idag påminner Gud oss om att han är gränslös! Han kan aldrig rymmas i våra boxar. Hans tankar […]