Förtrösta på Gud

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön
och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
Fil.4:6-7

Vi känner oro för så många saker i vårt liv. Vi oroar oss för mycket. Rädsla tär vårt liv.
Vi oroar oss för vår ekonomi, vår hälsa, våra barn, vår familj eller i någon aspekt av ditt liv.

Men kom ihåg detta: Jesus lovade dem som följer honom: ” Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.
Joh.14:27

Du kan sätta ditt fulla förtroende för Gud, och han kommer att bära dig och ge dig
hans obeskrivliga skydd. Det gör livet så mycket mer fridfullt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *