Gud använder

Gud använder trasiga saker på ett vackert sätt. Livet är inte utan vedermödor och prövningar; vi kommer alla att möta svåra och smärtsamma omständigheter. Dessa situationer kan komma i många former; nära och käras död, sorg genom brutna relationer, finansiella kriser, sjukdomar etc. kan få oss ur fattningen […]