Hemligheter

När man läser Bibeln upptäcker man att det finns hemligheter som inte alla känner till.Vi talade och sjöng om 4 av dessa hemligheter under vår sångsamling denna vecka. Förbundet Försoningen Församlingen Förvandlingen Bibelorden vi delade var dessa: 1 Mos.12:1-3  Herren sade till Abram: ”Gå ut ur ditt land och […]