Be istället

Tänk så lätt vi oroar oss och gör oss bekymmer. Vi vet alla att livet är fullt av problem. Vi kämpar alla med oro för vår hälsa, säkerhet, familj, ekonomi etc. Vad ska vi göra i ljuset av det? Svar: Be! Gud vill att vi ska veta att […]

Sången i mitt liv

Tänk att få ha den bästa sången i sitt liv! En sång med glädje och trygghet och visshet om ett evig mål för livsvandringen. Det är något att vara tacksam för. Vi sjöng många sånger med detta tema och läste också bibelord om det. 1 Krön.16:23-24 Sjung till […]

Lär känna Gud

Varje situation är en möjlighet att uppleva och känna Gud.Har du fastnat i bekymmer? Tro på Guds kraft till genombrott.Är du orolig? Upplev fridens Gud.Känner du dig ensam? Lär känna Guds kärlek. Vi lär inte känna Gud bara på våra höjder och i dalarna utan också är där […]

Årstiderna växlar

Vilken tröst att veta att Jesus alltid finns hos oss hur än allt växlar omkringoss. Livet är inte bara sol och glädje utan kan vara bister kyla också. I Guds natur växlar det också under året men vi vet att Han har allt underkontroll. Så också i våra […]

Glädje var dag

Vilka våra omständigheter än är så kan vi finna glädje i Jesu närvaro.Vissa dagar flödar glädjen över vår väg och gnistrar i solljuset.Då är det lika lätt att vara glad som att andas och ta nästa steg. Andra dagar är mulna och grå och man tycker att vägen […]

Vila hos Jesus

”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat.Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min […]

Han är nära

Vi sjöng många sånger med detta tema att Jesus alltid är nära oss och vad det betyder för oss. Glädje, frälsning, frid, seger, trygghet och ett evigt liv vill Gud ge oss när vi lever nära Jesus. Dessa bibelord läste vi under sångstunden: Matt.28:20 Då trädde Jesus fram […]

Gud är större

Ps.23:4 ”Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.” Må denna vers hjälpa dig att bli påmind om Jesu storhet. Du kan känna dig rädd för din okända framtid eller frukta en kommande […]

Tjäna Gud

Tänk vilken förmån att få tjäna Gud! Vi som ingenting har att erbjuda Honommer än våra hjärtan och liv, får ändå vara med och tjäna den Högste. och varahans medarbetare. Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår livesändning. Bibelorden vi läste var: Ps.100:1-3 Höj jubel till […]

Nåd varje dag

Gud vill att vi ska veta att varje dag är en ny dag. Att vakna upp varje morgon är Guds gåva att möta livet med ett nytt perspektiv och en ny chans att ta tag i Guds löften. Herrens godhet tar inte slut. Hans barmhärtighet är ny varje […]