Han är nära

Vi sjöng många sånger med detta tema att Jesus alltid är nära oss och vad det
betyder för oss. Glädje, frälsning, frid, seger, trygghet och ett evigt liv vill Gud
ge oss när vi lever nära Jesus.

Dessa bibelord läste vi under sångstunden:

Matt.28:20 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts
all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla
allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Jes.53:6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld
lade Herren på honom.

Luk.2:9-11 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste
omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sade: ”Var inte rädda!
Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare
fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren

Upp.3:20 Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar
dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Joh.14:27 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger.
Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

5 Mos.3:22 Var inte rädda för dem, för Herren er Gud ska själv strida för er.

Rom.8:37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom
som har älskat oss.

Jes.41:10 Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand.

Joh.14:1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Fars hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er?
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig,
för att ni ska vara där jag är
.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *