Glädje och sång

Denna vecka samlades vi i Betel, Slussfors för att sjunga och läsa Bibeln. Vår livesändning hade som tema: ”Glädje och sång” och vi sjöng mångasånger och läste bibelord om just glädjen. Psaltaren 105:43 Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Jesaja 51:3 Ja, […]

Släpp mitt folk

Vår sångsamling och livesändning denna vecka hade som tema: ”Släpp mitt folk –det finns frihet!” Vi samlades i Strömsunds kapell och hade också bibelstudiumom kap.13 i Hebreerbrevet och bön efter livesändningen. Dessa bibelord läste vi under livesändningen: 2 Mos 3:7Herren sade: ”Jag har sett hur mitt folk förtrycks […]

Jesus är nära

Har du tänkt på att Jesus vill vara med oss i alla situationer, varje dag i vårt liv?Bibeln berättar om hur Jesus gick omkring och mötte människor i deras vardag.Han välsignade barnen, mättade människor, deltog i bröllopsfester, hjälpte sjukaoch sörjande. Han såg den enskilda människan, gav värde åt […]

Gud ser oss

Har du tänkt på att Gud såg oss innan vi fanns till. Varje människa är unik och bär ett uttryck av Gud som ingen annan människa någonsin har eller någonsin kommer att göra. Gud planerade dig före skapelsen. Ps.139:16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett […]

Frid i en orolig tid

Idag, och alla dagar, får vi tänka på att det finns en frid som överträffar allt vi kan förstå och som är tillgänglig för oss.I Filipperbrevet 4:5-7 säger Bibeln oss: ”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och […]

Vår framtid

Veckans livesända sångstund hade denna gång ”Vår framtid” som tema.Vi sjöng och läste bibelord om detta och det är verkligen en trygghet attfå ha Bibelns framtidshopp. Dessa bibelord läste vi: Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankaroch inte ofärdens för […]

Vandra med Jesus

Tänk vilken trygghet att få gå med Jesus under livets vandring. Ingen av oss känner sin morgondag och allt som kan hända men vi kan ha Jesus med oss, varje dag. Det garanterar att vi inte är ensamma i någon svårighet utan har en med oss som verkligen […]

Skuggan och verkligheten

Som barn har vi nog alla fascinerats av hur solen eller en lampas sken skapat skuggor.Vi har nog ändå förstått att skuggan bara var en svag avbild av verkligheten. När vi läser i Bibeln ser vi hur Gud använder bilder och föremål, folk och länder för attvisa oss […]

Vad ska vi ge

I många kyrkor och kapell läser man idag på Trettondagen texten från Matt.2:1-2När Jesus var född i Betlehem i Judéen på kung Herodes tid, se, då kom visa män från Östern till Jerusalem och frågade: ”Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och […]

Från mörker till ljus

Veckans och årets första livesändning hade som tema: Från mörker till ljus.Det passar så bra eftersom vi inte bara går mot ljusare tider här i Norrlanddå dagarna nu blir längre och längre, utan allra mest för att vi får tro på Jesussom kom för att ge oss ljus. […]