Samling – Hemma hos

Ännu ett tillfälle att träffas i ett hem fick vi den här veckan. Vi kunde ocksågöra en liten livesändning med bibelord, bön och några sånger. Efter sångstunden hade vi ett bibelsamtal med tema: Jesus är på väg.Vi läste dessa bibelord: Johannes evangelium.1:9-10 Det sanna ljuset, som ger ljus […]

Gemenskapsdag

Vi samlades i Betel till en gemenskapsdag igår och det blev även enlivesänd sångstund med några sånger och bibelord. Det största utav allt är att få lita på Guds omsorg och Jesu närvaro ivåra liv. Dessa bibelord lästes: Ps 61:2-3Gud, hör mitt rop,lyssna till min bön!Från jordens ände […]

Sång och vittnesbörd

Vi fick lyssna till tre intressanta vittnesbörd och flera kända sånger i vårsändning denna vecka. Ta del av dem och bli uppmuntrad när du hör omGuds trofasthet i olika livssituationer.

Minns du sången

Nu har vi haft ännu en Minns du sången-samling i Aktiviteten, Storuman.Vårt tema denna gång var ”Ny dag – ny nåd”. Vi sjöng många kända andligasånger och delade flera bibelord med varandra. Dessa bibelord lästes:Luk 4:18-19”Herrens Ande är över mig, ty han har smort migtill att predika glädjens […]

Gud kan

Vår sångsamling denna vecka blev en inspelad sångstund med tema: Gud kan! Vi behöver uppmuntra varandra med denna sanning särskilt i den tid som nu är. Tryck på bilden så kan du ta del av vårt sångprogram! Vi sjöng också en sång vid fikabordet som har titeln ”Någon […]

Samling – hemma hos

Ännu en samling i ett hem blev det denna vecka. Vi hade verkligen engod gemenskap även denna gång. Det blev sång, bibelläsning och bönsamt en liten livesändning.

Ljus och härlighet

Denna vecka var vi samlade i Betel, Slussfors och hade vår livesändningmed tema Ljus och härlighet. Detta speglades i både sånger och bibelord Vi läste dessa bibelord med varandra: 4 Mos 24:17Jag ser honom, men inte nu, jag skådar honom, men inte nära.En stjärna träder fram ur Jakob, […]

Samling – Hemma hos

Denna vecka hade vi vår samling hemma hos en av gruppens deltagare.Vi sjöng, läste Bibeln och bad. Några av sångerna sände vi också via Facebook.Bibelstudiet handlade om att ha förtroende och därigenom förståelse för GudsOrd och plan med oss människor.Israels speciella plats i Guds hjärta och plan lyftes […]

Vår framtid

Kylan slog till denna vecka så vi kunde inte ha vår planerade livesändning.Istället sänder vi en tidigare inspelning som hade temat ”Vår framtid”.Det passar ju bra när vi står inför ett nytt okänt år. Här kan du ta del av vårt sångprogram:https://youtu.be/OnbRtYgs1YQ?list=PLnCf4B_n9UAmOfgJ8RBRlm5MVyz9HW6HD&t=4 Dessa bibelord läste vi: Jer 29:11Jag […]

En ny start

I väntan på en ny början hittar vi inte bara löftet om förvandling i Bibeln utan en barmhärtig Gud som ger dig en ny start varje dag. Vad säger Bibeln?”Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag […]