Guds löften

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors och då hade vi ocksåett sångprogram som vi livesände, med tema: Guds löften.Vi läste även bibelord utifrån detta tema. 1 Mos 3:15Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnanoch mellan din avkomma och hennes avkomma.Han skall krossa ditt […]

Minns du sången om Skaparen

Denna veckas livesändning sändes från Aktiviteten i Storuman och vårttema var: Skaparen och skapelsen. Kända andliga sånger och många bibelord som lästes mellan sångerna. Dessa bibelord var det som lästes:Ps 19:2Himlarna vittnar om Guds härlighet,himlavalvet förkunnar hans händers verk. Ps 8:4-5När jag ser din himmel, dina fingrars verk,månen […]

Ett nåderikt regn

Tänk när Guds Ord blir levande genom den helige Ande, vilka skatter vi kan finna!I allt kan vi ana Guds handlande och omsorg om sitt folk. Han ger oss nytt liv! Ps.68:8-10 Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk,(Gud är alltid den som tar initiativet […]

Sången och glädjen

Denna veckas sångsamling hade temat: ”Sången och glädjen” och var en tidigare inspelning i Betel, Slussfors. Det finns alltid anledning till sång och glädje när man tillhör Jesus. Dessa bibelord läste vi: Psaltaren 40:2-4Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till migoch hörde mitt rop. Han […]

Hemma hos

Denna vecka hade vi ännu en ”Hemma hos-samling” hos en av våra vänneri Segertonen. Vi sjöng och delade bibelord utifrån temat Trygg hos Jesus. Dessa bibelord läste vi:Jesaja 12:2Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren Herren ärmin starkhet och min lovsång. Han […]

Vittna om Jesus

Denna vecka samlades vi i Betel för att ha vår livesändning samt Bibel och bön.Vårt tema för sånger och bibelord var: Vittna om Jesus.Det är ju allas vårt uppdrag! Vi kan göra det på många sätt, i ord och gärning.(Vi delade också många bibelord efter vår sångsamling som […]

Hjälparen är här

Lärjungarna var ledsna, rädda och förvirrade när Jesus sa att han skulle lämna dem.Men Jesus hade en glad överraskning åt dem och åt oss: Hjälparen skulle komma!Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, […]

Minns du glädjesången

Denna vecka hade vi vår livesända sångstund i Aktiviteten, Storuman.Vi sjöng många kända sånger och läste bibelord om glädjen i tron på Jesus. Dessa bibelord lästes:Psaltaren 33:1Jubla i Herren, ni rättfärdiga,att lovprisa honom hör de rättrådiga till. Psaltaren 33:2-3Tacka Herren med harpa,lovsjung honom till tiosträngad psaltare.Sjung till honom […]

Grattis Israel

Den 14 maj, är det 76 år sedan Israel utropades som egen stat och judarna fick ett hemland. Med tanke på de strömningar som finns i världen, och i vårt eget land, av judehat så tycker vi att det är viktigt att skriva något till stöd för Israel […]

Tidstecken

Veckans sångstund med tema: ”Tidstecken” är en tidigare inspelning mensom allt i Bibeln är det ett ämne som är mer och mer aktuellt. Ta del av sångerna och bibelorden som visar på vilken tid vi lever i just nu. Dessa bibelord lästes:Matt 16:1-2Fariseerna och sadduceerna kom fram och […]