Det räcker och blir över

Hur kan det komma sig att några med lite, kan räcka till många och dessutom blir det över?I Matteus evangelium berättas om hur Jesus och lärjungarna är med om ett under som visaratt du och jag också kan få ”bespisa” många med det lilla vi har. I berättelsen […]

Trygghet

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors och sände vår sångstund live via FB.Temat för kvällens sånger och bibelord var Trygghet.Ingen tid har varit så fylld av oro, ångest och otrygghet inför framtiden som idag.Därför känns det viktigt att påminna om den trygghet som vi […]

Morgonstjärnan

De vise männen som kom för att hylla och tillbe Jesus, judarnas nyfödde kung, följde en stjärna. Bibeln talar om hur den klara Morgonstjärnan skulle gå upp och idag får vi följa Jesus och hans Ord. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta […]

Tider och stunder

Vi samlades ikväll till årets första sång och bönesamling i Betel, Slussfors.Glädjen var stor över att få mötas och vi passade på att gratulera en i gruppen på hans kommande högtidsdag. Det blev också live-sändning via Facebook och temat var: ”Tider och stunder”. Skapelsetid – framtidNär Gud skapade […]

Gud är trofast – idag också

I början av ett nytt år kan vi känna både förväntan och farhågor. Ps.116 är en psalm som vi kan läsa och ta till oss varje dag. 1 Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd.2 Han har vänt sitt öra till mig, […]

Gott Nytt År

Ännu ett år har lagts bakom oss, med glädjeämnen och sorger, medgångar och motgångar, vinster och förluster. Året har varit helt unikt över hela jorden genom den pandemi som drabbat oss. Vi har ännu inte sett slutet på den men vi får påminna oss om alla löften som […]

Förbli i Honom

Guds plan med oss människor är gemenskap med Honom. Vi är skapade för att leva med Honom. Synden skiljde oss från Gud men Jesus förenade oss med Honom igen. Vårt liv blir helt igen när vi genom tron får nytt liv och förenas med Jesus. För att kunna […]

God Jul

Vi i sånggruppen Segertonen önskar alla våra vänner runt om i världen en Välsignad och Fridfull Jul! Vi gläds med Maria och Josef, herdarna och de vise männen över att Jesus är född!”Fröjdas vart sinne, julen är inne, Frälsaren kommen är!”Lyssna gärna och sjung med i julsångerna vi […]

För vår skull

Nu när julen närmar sig är det stort att kunna påminna sig om varför vi firar jul egentligen.Det var för vår skull, din och min, Jesus kom till vår jord, föddes i Betlehem, levde som människa,gjorde väl och hjälpte alla, förkunnade Guds rike och Faderns kärlek, blev korsfäst […]

4:e advent -Jesus kommer som Kung

Bibeln säger att Jesus ska komma tillbaka i synlig gestalt till jorden för andra gången och sätta sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem. När Jesus hämtat sin församling kommer en tid som kallas Vedermödan över jorden och när den tiden närmar sig sitt slut då kommer Jesus […]