Livstältet

Veckans inspelade sångstund hade som tema ”Livstältet”. Vi sjöng sånger och läste många bibelord som talade om hur vårt liv är som ett tält som en dag ska vikas ihop. Dessa bibelord lästes: Hebr 1:10-11Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund,och himlarna är dina händers verk. ””De […]