Lyssna till Gud

Gud vill att vi ska stanna upp och lyssna på honom. Om vi känner oss mer upptagna av vårt arbete, annan sysselsättning och relationer men har mindre tid med Gud,så är det nu dags att ta en paus och lyssna på honom. För Gud talar alltid till sitt […]

Sångstund i Strömsund

Denna vecka var vi i Strömsunds kapell och hade sång, Bibel och bön. Vi livesände sångstunden så att fler skulle kunna vara med i gemenskapen.Efter sångstunden hade vi bibelstudium och bön. Bibelstudiet handlade om kap.5 i Hebreerbrevet – Den fullkomlige översteprästenDu kan läsa det här!

Fullbordare

”Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.” Fil.1:6 Gud är trofast. Vad han än har påbörjat, så kommer han att avsluta det.På samma sätt kommer Gud att fortsätta processen och vägen Han har […]

Besvikelser

Besvikelser kan komma på olika sätt. Det är omöjligt att undvika att möta besvikelser i våra liv. När vi upplever besvikelser kan våra hjärtan leda oss i två olika riktningar: mot Guds kärlek eller bort från den. Det är viktigt att vi, trots vår smärta eller missmod, väljer […]

Norska sånger

Denna veckas livesändning innehöll många sånger med norska författare.Aage Samuelsen, Arild Edvardsen, Finn-Arne Lauvås, Reidar Bekken, Wiggo Abrahamsen och Elin Skårdal var representerade i sångvalet. Vi läste även många bibelord: Matt 4:23-24 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket […]

Sångarresa – Hoting

Vi har flera gånger under åren gjort sångarresor till olika platser och församlingar.Under pandemin blev det dock inte möjligt. Nu har vi så smått börjat göra en del sådana sångutflykter och denna gång blev det Smyrna i Hoting som var målet.Vi hade två samlingar under söndagen. Kl.12 blev […]

Herren hjälper

Herren är alltid vår närvarande hjälp i svåra tider. Han är vår sköld och vårt stöd. Han räddar och lyfter oss. Allt för att vi är hans barn, och han har stor glädje i oss. ”Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig,han drog […]

Möjligheternas Gud

Ofta upplever vi att det är många situationer som känns omöjliga att förändra.Så var det också för Bibelns människor. I vår sångsamling denna vecka läste vibibelord och sjöng sånger som visade på hur Gud kan förändra det omöjligaså att det blir en möjlighet, som ärar Gud. Vi läste […]

Hannas lovsång

Har du tänkt på Hanna som berättas om i 1 Samuelsboken kap.1-2?Hon var djupt bedrövad över att hon och hennes man inte fick några barn.Därför bad hon innerligt till Herren och lovade att om hon fick en son skulle hon ge honom till Guds tjänst. Gud hörde hennes […]

Gemenskapsdag

Vi samlades i Betel, Slussfors till en gemenskapsdag och vänner från både öst och väst kom för att få vara tillsammans. Vi fikade, sjöng, vittnade, hade bröds-brytelse åt gemensam middag och fortsatte sedan med mera sång och delgivning. Vi hade ett bibelstudium om vad Gud gjort och gör […]