Möjligheternas Gud

Ofta upplever vi att det är många situationer som känns omöjliga att förändra.
Så var det också för Bibelns människor. I vår sångsamling denna vecka läste vi
bibelord och sjöng sånger som visade på hur Gud kan förändra det omöjliga
så att det blir en möjlighet, som ärar Gud.

Vi läste om följande personer i Bibeln som fick sina omöjliga situationer förändrade
av Möjligheternas Gud:

NOA
1 Moseboken 6:5-6
Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans
alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han
hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.

1 Moseboken 6:13-14
Då sade Gud till Noa: ”Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras
skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden.
Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbeck
både på insidan och utsidan.

ABRAHAM
1 Moseboken 12:7
Och Herren uppenbarade för Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge
detta land.” Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom.

1 Moseboken 15:5-6
Sedan förde han honom ut och sade: ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du
kan räkna dem”, och han sade till honom: ”Så skall din avkomma bli.” Och Abram trodde
på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet.

MOSE
2 Moseboken 3:10-12
Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten.
Men Mose sade till Gud: ”Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels
barn ut ur Egypten?” Han svarade: ”Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på
att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst
på detta berg.”

2 Moseboken 14:13-15
Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren i dag
skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. Herren skall
strida för er, och ni skall hålla er stilla.” Sedan sade Herren till Mose: ”Varför ropar du till mig?
Säg till Israels barn att de skall dra vidare.

2 Moseboken 14:21-22
Och Mose räckte ut handen över havet, och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind
som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land, och vattnet klövs itu. Israels barn gick mitt
igenom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem.

JOSUA
Josua 6:1-4
Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn och ingen gick ut eller in. Och Herren sade
till Josua: ”Se, jag har givit Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand.
Tåga omkring staden med alla stridsdugliga män, gå runt staden en gång. Så skall du göra
i sex dagar. Sju präster skall bära sju basuner gjorda av bagghorn framför arken. På sjunde
dagen skall ni tåga omkring staden sju gånger, och prästerna skall blåsa i hornen.

Josua 6:15-16
Men på sjunde dagen steg de upp tidigt, i gryningen, och tågade då runt staden sju gånger
på samma sätt. Bara den dagen gick de sju gånger runt staden16 Den sjunde gången, när
prästerna blåste i hornen, sade Josua till folket: ”Ge upp ett härskri, ty Herren har gett er staden.

Josua 6: 15-16,20
Men på sjunde dagen steg de upp tidigt, i gryningen, och tågade då runt staden sju gånger
på samma sätt. Bara den dagen gick de sju gånger runt staden.
Den sjunde gången, när prästerna blåste i hornen, sade Josua till folket: ”Ge upp ett härskri,
ty Herren har gett er staden. Då upphävde folket ett härskri och man blåste i hornen. Ja, när
folket hörde ljudet från hornen, upphävde de ett kraftigt härskri. Då störtade murarna samman
och folket drog in i staden, var och en rakt fram, och intog den.

DANIEL
Daniel 6:20-22
När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sade: ”Daniel,
du den levande Gudens tjänare, har din Gud, som du så oavbrutet dyrkar, kunnat rädda dig
från lejonen?” Då svarade Daniel kungen: ”Må konungen leva för evigt!
Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens gap, så att de inte skadat mig. För jag är
utan skuld inför honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig, o konung.”

LÄRJUNGARNA
Markusevangeliet 4:35-39
På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: ”Låt oss fara över till andra sidan.”
De lämnade folket och tog honom – som han var – med sig i båten. Också andra båtar följde
med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den höll på att fyllas.
Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: ”Mästare, bryr du dig
inte om att vi går under?” Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön:
”Tig! Var tyst!” Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *