Förmår allt

Fil.4:13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Du är en stark person. Allt som hänt i ditt liv, kan du hantera med Gud på din sida. Du kanske har gråtit dig själv till sömns. Ryckt upp dig själv igen och torkat dina egna tårar. Men […]

Gud ser dig

Ingen märker dina tårar, sorg och smärta, men alla märker dina misstag.Men Gud tänker inte på samma sätt som människor gör. Gud ser dig. Han ser igenom dina tårar, din sorg och din smärta.Och han tittar aldrig på dig genom dina misslyckanden. Han kommer inte heller att definiera […]

Hemma hos

Vår sångsamling denna vecka handlade om att Jesus vill komma hem till oss alla.Han vill bli vårt hjärtas gäst, ja än mera han vill bli vår Herre och förblivande vän.När vi tar emot honom i vårt liv så kommer han att ta emot oss i Himlen en dag. […]

Genom Jesus

”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligastepå den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.” Hebr.10:19-20 Jesu blod gav oss möjlighet att komma inför Guds tron ​​med frimodighet. Dagen […]

Gud svarar

Grattis! Gud svarar på dina böner! Ta emot det! Matt.7:7-8 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.  […]

Gud är mer

Vi måste erkänna att vi är kontrollfreakar. Vi tenderar att kontrollera sakerna omkring ossoch ta tag i vår situation. Därför blir vi frustrerade när saker går utanför vår kontrolloch vi kan förlora vårt fokus på de saker som verkligen betyder något. I vår fixering försöker vi kontrollera Gud. […]

Gud är mäktig

Gud är mäktig att förvandla din situation, särskilt om du vilar och väntar på honom.Vi får sätta vårt hopp till honom, som håller universum i sin hand. Vi får lita på den som är större än allt vi står inför just nu. Om Gud kunde tala liv till […]

Be och tacka

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningargenom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil.4:6-7 Vi läser vanligtvis den första delen om att inte bekymra oss […]

Förtröstan

I vår tid är det tryggt att kunna förtrösta på Gud som har omsorg om oss i varje situation. Han har lovat att vara med oss alla sorters dagar. Precis som den gode Herden känner han oss,skyddar oss och försörjer oss. Därför kan vi tryggt förtrösta på Honom […]

Ha tro

Gud säger till dig just nu, ”Mitt barn, du oroar dig för mycket.Kom ihåg vem jag är, det finns inget för svårt för mig”. Du kanske inte ser det, men allt kommer att ordna sig till slut.Ha tro! Om du inte förstår din situation just nu, kom ihåg […]