Genom Jesus

”Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste
på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten,
det vill säga sitt kött.”
Hebr.10:19-20

Jesu blod gav oss möjlighet att komma inför Guds tron ​​med frimodighet.

Dagen Jesus dog brast förlåten som skiljde oss från Guds närvaro i två delar,
uppifrån och ända ner.
Det innebar att vi inte längre skulle förgås av Guds helighet på grund av våra synder.
Istället kan vi nu komma till honom eftersom våra synder togs bort av Jesus.

På grund av Jesus kan vi alltså frimodigt komma inför Guds helighet.
Så, idag, frukta inte att komma till Gud. Kom genom Jesus!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *