Gud är mer

Vi måste erkänna att vi är kontrollfreakar. Vi tenderar att kontrollera sakerna omkring ossoch ta tag i vår situation. Därför blir vi frustrerade när saker går utanför vår kontrolloch vi kan förlora vårt fokus på de saker som verkligen betyder något. I vår fixering försöker vi kontrollera Gud. […]