Gud är mäktig

Gud är mäktig att förvandla din situation, särskilt om du vilar och väntar på honom.Vi får sätta vårt hopp till honom, som håller universum i sin hand. Vi får lita på den som är större än allt vi står inför just nu. Om Gud kunde tala liv till […]