Inga bekymmer

Gud talar till oss om och om igen att vi inte ska oroa och bekymra oss.Vi får istället tala om för Gud i bön våra bekymmer.Så kommer vi att uppleva den frid som övergår allt förstånd. ”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få […]