Gud svarar

Grattis! Gud svarar på dina böner! Ta emot det! Matt.7:7-8 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.  […]