Gud svarar

Grattis! Gud svarar på dina böner! Ta emot det!

Matt.7:7-8 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 
Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner,

och för den som bultar skall dörren öppnas. 

Tror du att Gud besvarar böner? Om inte, är det dags att tro på det nu.
Om du har bett om något länge, tro att din bön nu kommer att besvaras.
Gud känner ditt hjärta och han lyssnar på dig.

Betyder det att det är okej att uppfatta Gud som en som ger dig vad du än önskar?
Inte alls. Gud är så mycket mer.
Mer än du söker välsignelserna, bör du söka efter Välsignaren.

För om välsignelserna kommer före Gud, kommer människan att bli vilseledd.
Och vår Fader i himlen vill inte att det ska hända oss.

Det är därför han vet när han ska välsigna och när han ska hålla tillbaka välsignelser
från oss om han ser att det skulle förstöra oss.

Så lita på Gud när han svarar ’Nej’, ’Vänta’ eller ’Ja’.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *