Förtröstan

I vår tid är det tryggt att kunna förtrösta på Gud som har omsorg om oss i varje situation. Han har lovat att vara med oss alla sorters dagar. Precis som den gode Herden känner han oss,skyddar oss och försörjer oss. Därför kan vi tryggt förtrösta på Honom […]

Ha tro

Gud säger till dig just nu, ”Mitt barn, du oroar dig för mycket.Kom ihåg vem jag är, det finns inget för svårt för mig”. Du kanske inte ser det, men allt kommer att ordna sig till slut.Ha tro! Om du inte förstår din situation just nu, kom ihåg […]