Hemma hos

Denna vecka hade vi ännu en ”Hemma hos-samling” hos en av våra vänneri Segertonen. Vi sjöng och delade bibelord utifrån temat Trygg hos Jesus. Dessa bibelord läste vi:Jesaja 12:2Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren Herren ärmin starkhet och min lovsång. Han […]

Vittna om Jesus

Denna vecka samlades vi i Betel för att ha vår livesändning samt Bibel och bön.Vårt tema för sånger och bibelord var: Vittna om Jesus.Det är ju allas vårt uppdrag! Vi kan göra det på många sätt, i ord och gärning.(Vi delade också många bibelord efter vår sångsamling som […]

Hjälparen är här

Lärjungarna var ledsna, rädda och förvirrade när Jesus sa att han skulle lämna dem.Men Jesus hade en glad överraskning åt dem och åt oss: Hjälparen skulle komma!Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, […]

Minns du glädjesången

Denna vecka hade vi vår livesända sångstund i Aktiviteten, Storuman.Vi sjöng många kända sånger och läste bibelord om glädjen i tron på Jesus. Dessa bibelord lästes:Psaltaren 33:1Jubla i Herren, ni rättfärdiga,att lovprisa honom hör de rättrådiga till. Psaltaren 33:2-3Tacka Herren med harpa,lovsjung honom till tiosträngad psaltare.Sjung till honom […]

Grattis Israel

Den 14 maj, är det 76 år sedan Israel utropades som egen stat och judarna fick ett hemland. Med tanke på de strömningar som finns i världen, och i vårt eget land, av judehat så tycker vi att det är viktigt att skriva något till stöd för Israel […]

Tidstecken

Veckans sångstund med tema: ”Tidstecken” är en tidigare inspelning mensom allt i Bibeln är det ett ämne som är mer och mer aktuellt. Ta del av sångerna och bibelorden som visar på vilken tid vi lever i just nu. Dessa bibelord lästes:Matt 16:1-2Fariseerna och sadduceerna kom fram och […]

Leva med Jesus

Vår sångsamling denna vecka hade som tema ”Leva med Jesus”. Många människor genom alla tider har fått uppleva detta, nämligen att få leva sitt liv i gemenskap med Jesus. Vi sjöng och läste bibelord om det. Ps 103:1-2Av David.Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa […]