Vittna om Jesus

Denna vecka samlades vi i Betel för att ha vår livesändning samt Bibel och bön.
Vårt tema för sånger och bibelord var: Vittna om Jesus.
Det är ju allas vårt uppdrag! Vi kan göra det på många sätt, i ord och gärning.
(Vi delade också många bibelord efter vår sångsamling som handlade om
Gåvor och tjänster i Guds rike. Ta del av dem här!)

Dessa bibelord läste vi mellan sångerna:
Ps 19:2
Himlarna vittnar om Guds härlighet,
himlavalvet förkunnar hans händers verk.

Rom 1:19-20
Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem,
Gud har ju uppenbarat det för dem.
Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper,
hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat.
Därför är de utan ursäkt.

Apg 4:12
Hos ingen annan finns frälsningen
Inte heller finns det under himlen något annat namn,
som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.

Apg 4:13
När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var
och märkte att de var olärda män ur folket,
blev de förvånade. Men så kände de igen dem och
kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus.

Apg 4:20
Vi för vår del kan inte tiga
med vad vi har sett och hört.”

1 Joh 4:14
Vi har sett och vittnar om att Fadern
har sänt sin Son som världens Frälsare.

1 Joh 1:1
Det som var från begynnelsen, det vi har hört,
det vi med egna ögon har sett, det vi skådade
och med våra händer rörde vid om Livets Ord är det vi vittnar.

1 Kor 2:1-2
När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet
eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er.
Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er,
att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom
som korsfäst.

Gal 6:14
För min del vill jag aldrig berömma mig
av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors,
genom vilket världen är korsfäst för mig
och jag för världen.

Mark 16:20
Och de gick ut och predikade överallt,
och Herren verkade tillsammans med dem
och bekräftade ordet genom de tecken
som åtföljde det.

Jes 43:10
Ni är mina vittnen, säger Herren,
och min tjänare, som jag har utvalt,
för att ni skall känna mig och tro mig
och förstå att jag är den som har förutsagt detta.
Före mig blev ingen Gud formad,
efter mig skall ingen komma.

Apg 20:24
Men jag anser inte att mitt liv
har något värde för mig själv.
Jag vill endast fullborda mitt lopp
och den uppgift som jag har fått
av Herren Jesus: att vittna om
Guds nåderika evangelium.

Joh 4:28-29
Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden
och sade till folket: ”Kom och se en man
som har sagt mig allt vad jag har gjort.
Han kanske är Messias.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *