Hjälparen är här

Lärjungarna var ledsna, rädda och förvirrade när Jesus sa att han skulle lämna dem.
Men Jesus hade en glad överraskning åt dem och åt oss: Hjälparen skulle komma!
Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte
går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.

Den Helige Ande kom för att:

 • hugsvala/trösta oss
  Joh.14:16-18 Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara
  hos er för alltid: sanningens Ande.
  Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte
  och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte
  lämna er faderlösa, jag ska komma till er.
 • lära o påminna, vägleda oss
  Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt
  och påminna er
  om allt som jag sagt er.


  Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.
  Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er
  vad som kommer att ske.
 • uppmuntra och styrka oss
  Rom.8:14-17 Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att
  ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi:
  ”Abba! Far!” Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi
  också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att
  också förhärligas med honom.


  Rom.8:26-27 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om,
  men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad

  Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
 • ge kraft till vittnesbörd i liv och gärning
  Apg.1:8 Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem,
  i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.


  1 Joh 4:6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar
  inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.
 • ge oss gåvor och tjänster
  1 Kor.12:4-7 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika tjänster,
  men Herren är densamme.
  Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar
  allt i alla. Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.


  Rom.12:6-8 Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse med tron,
  att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut
  gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta.


  Ef.4:11-13 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra
  till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp
  Kristi kropp
  tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen
  man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.
 • Framför allt förhärliga Jesus för oss och genom oss
  Joh 15:26 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår
  från Fadern, då ska han vittna om mig.


  Joh.16:13-15 Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.
  Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er
  vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna
  för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna
  för er.

Tänk vilken förmån att Hjälparen har kommit till oss! Vi behöver den Helige Ande!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *