Gemenskap

Idag hade vi en mycket fin gemenskapsdag med vänner från både när och fjärran.Vi delade gemenskapen i sång, vittnesbörd, bön och förbön, brödsbrytelse och godasamtal vid mat- och kaffebordet. Vi gav tillfälle till delgivning av både bibelord och personliga upplevelser och tankar.Det blev många vittnesbörd om Guds hjälp […]

Växlingens tid

Nu när hösten närmar sig och naturen växlar från gröna toner till mera roströda så passar vi på att sjunga och läsa om hur Guds trofasthet består trots att vi lever i växlingens tid. Veckans sångstund är även ämnad att visas på äldreboenden i vår kommun. Psaltaren 102:28Men […]

Känner du Jesus

De religiösa ledarna på Jesu tid kände inte Jesus. De förstod inte vem han verkligen var. Luk.19:47-48 Och han undervisade var dag i templet. Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen, men de kunde inte komma på hur de skulle […]

Guds tempelbygge

Det byggs ett heligt tempel här på en syndfull jord Det bär Guds egen stämpel, dess mönster är Guds ord Och Frälsarens försoning, det är den grund som bär, Och denna Herrens boning, det Guds församling är De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den […]

Han är vår klippa

När allt omkring oss vacklar är det tryggt att veta att Jesus är vår fasta klippa. Han kommer aldrig att svika oss. Vi får ha våra liv på Klippan Kristus varje dag. ”Du är min klippa, dyraste Jesus, Du är min tillflykt, där har jag roDu är min […]

Kom till Honom

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda. Jes.1:18-19 Jesus svarade: ”Jag […]

Förtrösta på Gud

I vår tid är det tryggt att kunna förtrösta på Gud som har omsorg om oss i varje situation.Han har lovat att vara med oss alla sorters dagar. Precis som den gode Herden känner han oss,skyddar oss och försörjer oss. Därför kan vi tryggt förtrösta på Honom som […]

Sånggudstjänst i Strömsund

Idag har vi medverkat i en sånggudstjänst i Strömsunds kapell. Det var ett mycketvälbesökt möte där besökarna kunde sjunga med i många välbekanta andligasånger. Gudstjänsten leddes av Joy Johnson-Landin som också predikade.

Ett liv

Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Markus 8:36 Även om man har det största huset på planeten, mer än tillräckligt med resurser som mötervårt vardagliga behov, kompletta och lyckliga familjer, men ändå är utan Gud så betyder det ingenting. Livet […]

Det var för mig

Tänk vilka sånger det finns som aldrig förlorar sitt värde därför att de handlar omGuds obeskrivliga kärlek till oss människor. Detta är en av dessa sånger: Det är en som har dött istället för migfastän skyldig jag friheten fickOch nu synderna mina han tagit på sigja till korset […]