Känner du Jesus

De religiösa ledarna på Jesu tid kände inte Jesus. De förstod inte vem han verkligen var.

Luk.19:47-48 Och han undervisade var dag i templet. Översteprästerna, de skriftlärda
och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen, men de kunde inte
komma på hur de skulle gå till väga. Ty allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade

ivrigt.

Många andra hörde om Jesus, såg de under han gjorde, lyssnade till hans undervisning
och fick själva uppleva hans kärlek och makt att förvandla deras liv. De sökte sig till Jesus
och ville vara i hans närhet.

Matt.4:23-24 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor
och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.
Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika
slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem.

Mark.6:53-56 De for över sjön och kom till Gennesaret och lade till där. Så snart de steg ur båten,
kände man igen Jesus. Och folk skyndade ut i hela den trakten och förde de sjuka på bårar till

den plats där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, lade man
de sjuka på de öppna platserna och bad att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans
mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska.

Mark.5:24-29 Där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket
hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit
sämre med henne. Hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och
rörde vid hans mantel. Hon tänkte: ”Om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk.” På en gång

upphörde hennes blödningar, och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga.

Luk.6:17-19 Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara
lärjungar och mycket folk från hela Judéen och Jerusalem och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon.
De hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Också de som plågades
av orena andar blev botade. Och allt folket ville röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom
och botade alla.

Luk.5:15 Men ryktet om Jesus spreds ännu mer, och stora skaror samlades för att lyssna på honom
och bli botade från sina sjukdomar.

Matt.16:13-17 Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger
folket att Människosonen är?
” De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra

Jeremia eller någon av profeterna.” Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?”
Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom:
”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader
som är i himlen.

Hur har vi det idag? Känner vi Jesus, som han verkligen är?
Låt oss göra som syndarna på Jesu tid, hålla oss nära Honom genom att läsa Guds Ord och be
till Honom. Han har lovat att Hjälparen den helige Ande ska uppenbara Jesus för oss.

Jesus är densamme idag och han vill både frälsa, upprätta och hela.
Låt oss söka oss till Honom varje dag! Han finns där för var och en av oss!

1.Jesus Frälsaren, syndarn´s bäste vän Han förblir densamme än
I sin härlighet och barmhärtighet Uppenbarar han sin trofasthet

Kör: Ingen här i världen är som Jesus Krist
Bringar tröst på färden, helar hjärtats brist
Varje syndasår, läkedom nu får Jesus ifrån Nasaret förmår.

2.Längtar du att bli, lycklig glad och fri löst från syndens slaveri?
Det finns bara Han som dig hjälpa kan, Han som naglad blev vid korsets stam

3.Binder syndens band, kropp och själ och and´ Brytas de av Herrens hand
Tro att Gud är till och han säkert vill Tända uti hjärtat helig eld

Kör: Ingen här i världen är som Jesus Krist
Bringar tröst på färden, helar hjärtats brist
Varje syndasår, läkedom nu får Jesus ifrån Nasaret förmår.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *